Nizami Gəncəvi – Xəmsə – Bütün əsərləri [Azərbaycan dilində]

4
29919

nizami gencevi

Nizami Gəncəvi (tam adı Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) (نظامی گنجوی) — Gəncədə anadan olmuş Azərbaycan şairi, Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi.

Nizami Gəncəvi öz ölməz beş poeması (“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə”) ilə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmişdir. Nizaminin beş poeması sonralar “Xəmsə” (“Beşlik”) adı altında birləşdirilmiş və bu adla da Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. Nizami məktəbinin bir çox ardıcılları ölməz ustad kimi “Xəmsə” yaratmaq arzusunda olmuş, ancaq bu arzuya az şair çatmışdır.

Farscadan tərcümə: Xəlil Yusifli

Xemse

Bütün kitablar PDF formatındadır.

1. Sirlər xəzinəsi – Azərbaycan dilində pulsuz yüklə

2. Xosrov və Şirin – Azərbaycan dilində pulsuz yüklə

3. Leyli və Məcnun – Azərbaycan dilində pulsuz yüklə

4. Yeddi gözəl – Azərbaycan dilində pulsuz yüklə

5. İsgəndərnamə – Azərbaycan dilində pulsuz yüklə

4 ŞƏRH

FİKRİNİZİ BİLDİRİN

Please enter your comment!
Please enter your name here